We wcześniejszym artykule zajęliśmy się dostępnymi na panelu obsługi falownika Siemens V20 przyciskami, teraz przyszła kolej na ikony, które w zależności od aktualnego statusu falownika mogą się pokazywać na wyświetlaczu.

Błędy i alarmy

Symbol: 

Wyjaśnienie: Występuje przynajmniej jeden bieżący błąd falownika.

Symbol: 

Wyjaśnienie: Występuje przynajmniej jeden bieżący alarm falownika.

 

Praca falownika

Symbol: 

Wyjaśnienie: Przemiennik częstotliwości pracuje, jednak aktualna częstotliwość silnika może być równa zero.

Symbol (pulsuje): 

Wyjaśnienie: Falownik może nieoczekiwanie zostać zasilony – np. za pośrednictwem trybu ochrony przed zamarzaniem.

Symbol: 

Wyjaśnienie: Wał silnika wiruje w przeciwnym kierunku.

 

Tryb ręczny / Jog

Symbol: 

Wyjaśnienie: Falownik znajduje się w trybie ręcznym.

Symbol (pulsuje): 

Wyjaśnienie: Falownik znajduje się w trybie JOG.

Panel BOP w falownikach Siemens V20

Programowanie falowników firmy Siemens na przykładzie przemiennika częstotliwości Sinamics V20. W tym artykule zaprezentujemy sposób obsługi panelu BOP, funkcje poszczególnych przycisków. W kolejnych częściach artykułu omówimy jeszcze statusy przemiennika widoczne na ekranie LCD, a następnie przejdziemy do programowania falownika, omówimy strukturę menu oraz podstawowe funkcje i możliwości przemiennika Siemens V20.

Obsługa panelu BOP

Falowniki Siemens V20 posiadają wbudowany panel obsługi BOP wyposażony w wyświetlacz LCS, diody statusowe LED oraz 6 przycisków pozwalających na obsługę i programowanie falownika.

Panel BOP w falownikach Siemens V20

Panel BOP w falownikach Siemens V20

Funkcje realizowane przez przyciski dostępne na panelu obsługi BOP:

 • Przycisk zatrzymania przekształtnika

bop-przycisk-o-redPierwszy od lewej – czerwony przycisk “o” służy do zatrzymywania falownika – jego pojedyncze naciśnięcie skutkuje zatrzymaniem “WYŁ1” w trybie ręcznym, zaś podwójne naciśnięcie lub przytrzymanie powyżej 3 sekund powoduje zatrzymanie “WYŁ2” to jest zatrzymanie silnika swobodnym wybiegiem bez użycia zaprogramowanej rampy hamowania,

 • Przycisk startu w trybie ręcznym / jog

bop-przycisk-i-greenIdąc kolejno od lewej strony następnym przyciskiem jest zielony przycisk “I” służący do uruchomienia przemiennika w trybie ręcznym lub joggingu.

 • Przycisk funkcyjny M

bop-przycisk-mKrótkie naciśnięcie przycisku “M” tj. poniżej 2 sekund pozwala na wejście do menu ustawiania parametru lub przejście do następnego ekranu, restart edytowania “cyfra po cyfrze” w wybranym elemencie lub odrzucenie zmian i powrót. Długie naciśniecie zaś skutkuje odpowiednio powrotem do ekranu stanu lub wejściem do menu ustawień.

 • Przycisk OK

bop-przycisk-okW przypadku tego przycisku rozróżniamy również naciśnięcie krótkie skutkujące przejściem między wartościami stanu, przejściem do trybu edytowania wartości, przełączeniem na kolejną cyfrę lub czyszczeniem błędów oraz długie naciśnięcie pozwalające na szybki wybór numeru parametru lub edycje jego wartości.

 • Przyciski strzałek góra / dół

bop-przycisk-strzalka-gora bop-przycisk-strzalka-dolWspomniane przycisku służą do nawigacji po menu przemiennika oraz odpowiednio do zwiększania wartości danego parametru (strzałka w górę) lub jej zmniejszania (strzałka w dół). Długie naciśnięcie opisywanych przycisków skutkuje szybką zmianą wartości.

 • Kombinacja przycisków M + OK

bop-przycisk-m-okWspólne naciśnięcie przycisku funkcyjnego M oraz przycisku OK pozwala na przełączanie pomiędzy trybami pracy falownika: trybem RĘCZNYM / trybem JOG / trybem AUTO,

 • Kombinacja przycisków strzałka w górę + strzałka w dół

bop-przycisk-strzalka-gora-dolWspólne naciśnięcie przycisków strzałki w górę oraz przycisku strzałki w dół skutkuje zmianą kierunku obrotów silnika.

 

W myśl zasady od ogółu do szczegółu – od bardziej ogólnych opisów firmy Siemens – jej profilu produkcji oraz historii zamieszczonych w dwóch pierwszych postach stopniowo przechodzimy w  stronę konkretnych oferowanych przez nią rozwiązań, urządzeń i produktów. Aktualnie zajmiemy się oferowanymi przez firmę Siemens urządzeniami z branży techniki napędowej – będą to m.in.:

 

 • Przekształtniki AC,
 • Przekształtniki AC średniego napięcia,
 • Przekształtniki DC,
 • Silniki AC,
 • Silniki DC,

W pierwszej kolejności skupimy się na przekształtnikach AC – urządzeniach popularnie określanych mianem falowników. W ofercie firmy Siemens możemy wyróżnić cztery serie falowników niskiego napięcia – są to:

 • Falowniki Sinamics serii V – urządzenia dedykowane do prostych aplikacji, charakteryzujące się łatwą konfiguracją i obsługą. Do ich programowania wykorzystuje się zintegrowany panel obsługi, co eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych narzędzi. Dodatkowo w celu zwiększenia łatwości programowania firma Siemens zaimplementowała w urządzeniach tej serii dedykowane makra połączeniowe i aplikacyjne dzięki czemu instalacji i programowanie falowników Siemens V przebiega szybko i sprawnie. Falowniki Siemens serii V to urządzenia dedykowane do ekonomicznych aplikacji, nie wymagających zaawansowanych funkcjonalności,
 • Falowniki Sinamics serii S – specjalnie zaprojektowane urządzenia do zaawansowanych technicznie aplikacji wymagających rozbudowanych funkcjonalności. W serii tej znajdują się napędy o mocy od 0,12kW, aż do 5700kW dostępne w wielu wersjach wykonania i obudowy. Najważniejszymi przedstawicielami tej serii przekształtników są: – podstawowy napęd serwo SINAMICS S11o oraz modułowy napęd serwo SINAMICS S120,
 • Falowniki Sinamics serii G – napędy ogólnego przeznaczenia, charakteryzujące się jednorodną funkcjonalnością osiągniętą dzięki zastosowaniu koncepcji platformowej, wysoką elastycznością oraz szerokim zakresem mocy i dużą liczbą dostępnych kombinacji. Przedstawicielami tej serii są napędy: G110, G120, G120C, G120P, G130 oraz G150,
 • Falowniki Siemens Micromaster

  Falowniki Siemens Micromaster

  Falowniki Micromaster – w tej serii oferowane są trzy wersje falowników oznaczone odpowiednio numerami 440, 430 oraz 420. Każdy z falowników Micromaster dzięki fabrycznie zaimplementowanym wstępnym ustawieniom natychmiast po podłączeniu jest gotów do pracy. Seria Micromaster realizuje koncepcje firmy Siemens na temat bezpiecznego działania oferowanych przez nią produktów na całym świecie, przez co wszystkie istotne dla bezpieczeństwa i niezawodności działania funkcje ochronne i przeciążeniowe są standardowo zaimplementowane w tych urządzeniach. Seria falowników Micromaster spełnia wymagania Europejskiej Dyrektywy Niskonapięciowej, posiada oznaczenie CE oraz certyfikaty UL i cUL,

 

Źródło: www.automatyka.siemens.pl – Przekształtniki AC