W obecnych czasach firma Siemens obecna jest w ponad 200 krajach na całym świecie, działa w takich kluczowych gałęziach gospodarki jak:

 • Energy Management (EM) – rentowne, niezawodne oraz inteligentne systemy przesyłu i rozdziału energii elektrycznej,
 • Digital Factory (DF) – wsparcie przedsiębiorstw na całym świecie w zwiększaniu elastyczności i wydajności produkcji,
 • Power and Gas (PG) – efektywne zarządzanie elektrowniami na paliwa kopalne, dostarczanie sprawdzonych rozwiązań w postaci turbin, generatorów czy kompresorów,
 • Process Industries and Drives (PD) – wspieranie firm i zakładów produkcyjnych w ciągłej poprawie niezawodności, jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów i procesów produkcyjnych,
 • Wind Power and Renewables (WP) – dostarczanie niezawodnych, rentownych i przyjaznych środowisku technologii wytwarzania energie ze źródeł odnawialnych,
 • Building Technologies (BT) – szeroka oferta systemów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa, automatyki budynkowej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, a także produktów do zarządzania energią,
 • Power Generation Services (PS) – usługi serwisowe urządzeń generujących energie,
 • Mobility (MO) – wydajny i zintegrowany przewóz towarów i osób, zarówno koleją jak i transportem drogowym,
 • Siemens Financial Services (SFS) – międzynarodowy dostawca usług finansowych na rynku Business to Business, wspierający inwestycje klientów w maszyny i urządzenia,
 • Healthcare – największy na świecie dostawca produktów, usług oraz kompletnych rozwiązań na rynek medyczny – sprzęt diagnostyczny, terapeutyczny, systemy informatyczne i wiele więcej,
 • Siemens Real Estate (SRE) – działalność na rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nimi, optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz nadzoru nad funkcjonowaniem,
Firma Siemens - obecny profil działalności

Firma Siemens – obecny profil działalności

 

logo siemens

Za datę powstania przedsiębiorstwa przyjmuje się datę 12 października 1847 roku, kiedy to Werner von Siemens utworzył w Berlinie firmę – Siemens & Haiske. W kolejnych latach jego młodsi bracia zakładali kolejno przedstawicielstwa firmy w Londynie (1850 rok – założyciel Carl Wilhelm von Siemens) oraz w Sankt Petersburgu (1855 rok – Carl Henrich von Siemens).

W początkowym okresie przedsiębiorstwo realizowało przedsięwzięci budowy długodystansowych linii telegraficznych, pierwszą z nich miała długość około 500 kilometrów i została zbudowana pomiędzy Berlinem a Frankfurtem nad Menem, w późniejszym okresie długodystansowe linie telegraficzne były budowane przez założone przez braci Wernera przedstawicielstwa w Anglii oraz Rosji.

Prace Wernera von Siemens’a w kolejnych latach prowadzą do wynalezienia w 1866 roku prądnicy prądu stałego, który to wynalazek napędzany przez młyn wodny służy do wytwarzania prądu zasilającego pierwszą na świecie sieć oświetlenia ulicznego w Godalming (Wielka Brytania). Z naszego punktu widzenia interesującym aspektem historii firmy jest zwycięstwo w przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego w Łodzi (1859 rok) – niestety firma Siemens mimo zwycięstwa nie podjęła się realizacji tego przedsięwzięcia.

Fabryka firmy Siemens - zdjęcie z około 1900 roku

Fabryka firmy Siemens – zdjęcie z około 1900 roku

Początkiem XX-wieku firma będąca już spółką akcyjną (przekształconą w 1897 roku) dokonuje przejęcia firmy Schuckertwerke i tworzy dwa działy produkcyjny zajmujące się wytwarzaniem urządzeń silno- oraz słaboprądowych. Na 3 lata przed wybuchem II Wojny Światowej około 1/3 całego obrotu w przemyśle elektrotechnicznym przepada na firmę Siemens.

W latach 1939 – 1945 większość produkcji firmy ma na celu zaspokojenie potrzeb armii – przedsiębiorstwo uczestniczy m.in. w produkcji pocisków rakietowych V-1 oraz V-2. Znaczne zapotrzebowanie urządzenia elektryczne skutkuje wzrostem zatrudnienia w fabrykach Siemensa – według dostępnych danych w 1943 roku pracowało w nich około 250 tys. ludzi.

W okresie powojennym Siemens & Halske AG rusza z produkcją komputerów, półprzewodników, urządzeń AGD oraz sztucznych rozruszników serca. Kolejne lata przynoszą transformację wszystkich spółek firmy, które zostają połączone w Siemens AG. Dalsze lata historii firmy to m.in produkcja pierwszej cyfrowej centrali telefonicznej (1980 rok), prace nad udoskonaleniem radarów, wyprodukowanie pierwszego na świecie telefonu komórkowego z kolorowym wyświetlaczem (1997).

 

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG